Buiten openingstijden adviseren wij voor spoed contact op te nemen met de Spoedkliniek van AniCura Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden in Rijswijk. Tel: 085-4831300

 

 

 

VOOR PERSOONLIJK ADVIES OF

HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

BEL: 079 - 361 07 07 

Klik hier om direct een afspraak te maken

ALLE BETALINGEN

DIENEN PER PIN

VOLDAAN TE WORDEN

ADRES HOOFDVESTIGING:

ROKKEVEEN, TWEEDE STATIONSSTRAAT

293, 2718 AB ZOETERMEER

OPEN VAN MAANDAG TOT VRIJDAG 08.00 TOT 19.00 UUR. TEL: 079 - 361 07 07

DEKTIJDSTIP BEPALING

Gemiddeld worden teven eens in de zes maanden loops. Sommige rassen (Saarloos wolfshond, sledehonden) kennen zelfs maar één loopsheid per jaar. Tijdens deze loopsheid is de teef maar enkele dagen bereid zich te laten dekken en ook maar enkele dagen vruchtbaar. Voor een fokker is het dus van essentieel belang om dit handjevol vruchtbare dagen van de teef te herkennen; immers een gemiste dekking betekent een vertraging in het fokprogramma van minimaal een half jaar. Nu zal de loopsheid zelf niet gauw gemist worden, de teef verliest bloed, is van achteren opgezet en aantrekkelijk voor reuen. Echter het juiste dektijdstip bepalen is veel moeilijker, zeker als er geen (ervaren) dekreu in de buurt is. 

PROGESTERON-BEPALING

Het juiste dekkings-tijdstip kan per teef en zelfs per cyclus verschillen. Dit tijdstip bevindt zich ergens tussen dag 9 en 18 na het begin van de loopsheid (d.w.z. aantal dagen nadat er voor de eerst keer bloed gezien is).

Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat teven niet duidelijk aangeven wanneer ze gedekt kunnen worden. Soms bevindt de gekozen reu zich op grote afstand van de teef, of moet de teef met kunstmatige inseminatie bevrucht worden. Met name in deze situaties kan het zinvol zijn om het juiste dekkingsmoment vast te stellen door middel van een progesteron-bepaling in het bloed van de loopse teef. Progesteron is een hormoon welk een rol speelt in de voortplantingscyclus bij de teef.

 

Wanneer de teef niet drachtig is, of zij niet in de eerste 9 weken van de loopsheid zit, is het progesterongehalte in het bloed op een laag niveau (in rust). Vanaf het begin van de loopsheid stijgt de hoeveelheid progesteron in het bloed snel. Door middel van het meten van de  progesteron-waarde in het bloed kan goed bepaald worden waar de teef zich in haar vruchtbaarheidscyclus bevindt, en daarmee dus goed vastgesteld worden wanneer het ideale dekmoment daar is.

 

UITVOERING

Eerste meting van het progesterongehalte in het bloed vindt plaats op dag 7 of 8 van de loopsheid. Hieruit kan een advies volgen voor een ideaal dekmoment, of een advies om over 1, 2 of 3 dagen opnieuw een waardebepaling te doen. Uiteraard is dit allemaal afhankelijk van de uitkomst van de eerste bloedwaarde. Meestal zijn er een aantal bepalingen nodig om het juiste tijdstip voor de dekking vast te stellen. U zult dus meestal enkele malen naar de praktijk toe moeten komen met de teef. Het bloedonderzoek wordt bij ons met een zeer betrouwbare kwantitatieve bepaling in de kliniek uitgevoerd terwijl u wacht. U krijgt dan gelijk advies over het verdere traject.